مراحل پرورش بوقلمون

مراحل پرورش بوقلمون

پرورش بوقلمون همانند پرورش سایر موجودات زنده نیازمند یک سری روش ها و تنظیم کلیه شرایط اطراف این پرنده می باشد. از جمله این شرایط که در پرورش بوقلمون نیاز به آگاهی و تنظیمات  می باشد عبارت اند از :

1-روش های ضد عفونی قبل از ورود جوجه بوقلمون در سالن

2 - تنظیم دمای مناسب در سالن نگهداری در سنین متفاوت بوقلمون

3 - تنظیم  رطوبت مناسب در سالن نگهداری بوقلمون

4 - تنظیم نور دهی و طول مدت خاموشی در طول دوره پرورش بوقلمون

5 - تنظیم رطوبت بستر در سالن پرورش بوقلمون

6 - جیره مناسب بنا به احتیاج غذایی بوقلمون در سنین مختلف

7 - رعایت بهداشت در طول دوران پرورش بوقلمون

8 - روش بار گیری صحیح در انتهای زمان پرورش جهت ارسال به کشتارگاه

/ 0 نظر / 251 بازدید